Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
VÄLKOMMEN TILL KULLAVIK IF
Fotbollsklubben för alla
Börja spela fotboll med oss
Vi tar emot fler spelare till våra lag. I toppmenyn ser du vilka åldersgrupper vi har. Under varje lagsida finns kontaktuppgifter och övrig information. Välkommen!

De två yngsta åldersgrupperna hittar ni under Fotbollsskola i toppmenyn

Registrera ditt medlemskap här
Välkomna på Kullavik IFs årsstämma !
2020-02-19 13:55
På söndag 23 februari 16.00 har Kullavik IF årsstämma i Maleviks bamba

Vi berättar lite hur det går för föreningen, planerna framåt och även de vanliga punkterna på en årsstämma med beslut kring ekonomi, ansvarsfrihet och val av ordförande och styrelse.

Föreningen går framåt med positiva steg, med god ekonomi och förslag till att behålla nuvarande medlemsavgifter även 2020. 

I år har även styrelsen ett förslag till stadgeändring, att ändra antalet styrelsemedlemmar från ordförande + fyra styrelsemedlemmar till mer flexibla ordförande + 4-7 styrelsemedlemmar. 

Välkomna !

/styrelsen
Growth Mindset vs. Fixed Mindset
2020-02-17 16:56
Titta gärna på denna möjligen något övertydliga film om skillnaden på Growth Mindset och Fixed Mindset


Något att tänka på i vår vardag, tycker åtminstone jag.

Ha de gott
Janne

Vi startar om Ambitionsträningen!
2020-02-06 10:51

Tanken med verksamheten är att de som vill satsa lite extra på sin fotboll skall få tillfälle att under ledning av en erfaren tränare utveckla sin fotbollsteknik och fotbollsfysik ytterligare. Övningarna är hämtade från föreningens utbildningsplan.


Alla barn som har åldern inne  är välkomna. 


Detta handlar inte om att var duktig på fotboll från början utan om att vilja bli duktig! 


Träningarna kommer att hållas av Jan Pettersson med hjälptränare från juniorlaget.


Denna inbjudan gäller för 7mot7-spelare (pojkar/flickor 08, 09, 10).


På träningen delas spelarna in i mindre grupper baserat på ålder.


Vi tränar på Maleviksplan kl 16-17:30 fredagar.  


Start vecka 8, håller på till midsommar. Paus på skollov.

Länk till anmälan

Kostanden är 700 kr

Avsiktsförklaring undertecknad med Särö IK
2020-01-31 08:52

Ambition med avsiktsförklaring

 

Särö IK och Kullavik IF har under en längre period fört dialog om, och genomfört, olika former av samarbeten med gott resultat - och har samsyn på att en gemensam framtid är väsentlig. 


Detta för att både säkra att de olika styrkor Särö IK och Kullavik IF besitter idag stärks, och samtidigt skapa förutsättningar att parera svagheter och hot inför framtiden.

 

Bedömningen från styrelserna i Särö IK och Kullavik IF är att förutsättningarna för en eventuell sammanslagning av föreningarna är mycket goda.  

 

Under 2020 kommer styrelserna gemensamt arbeta fram beslutsunderlag till respektive förenings stämma (års- eller extrastämma), där en möjlig sammanslagning föreslås.

 

Grundtanken är att skapa en förening med gemensamt namn och färger. Detta skall göras på lika villkor och det skall skapas styrka och tydlighet så den nya föreningen kan fortsätta bygga vidare på det stora engagemang och deltagande som redan finns. Verksamheten i föreningen kommer att bestå av två likvärdiga sektioner, bordtennis och fotboll.

 

En, av styrelserna, utsedd projektgrupp kommer under 2020 föra denna process framåt och även säkerställa att nuvarande verksamheter ej påverkas negativt av en sammanslagning. 

Under resans gång kommer några alternativa namn utarbetas för den framtida föreningens första stämma (års- eller extrastämma) att besluta och rösta kring.

Projektgruppen kommer under arbetet att ta hjälp och stöd av SISU Idrottsutbildarna.

 

Fram till en möjlig sammanslagning sker, avser föreningarna ingå ett utökat samarbete, med sammanslagna åldersgrupper där behov uppstår.

 

Arbetet kommer att präglas av öppenhet och lyhördhet, där medlemmar, ledare, spelare och föräldrar kommer att bjudas in aktivt i arbetet – för att nå fram till bästa möjliga beslutsunderlag.

 

Utkast till gemensamt syfte

 

Att säkerställa en rolig, utvecklande och framtidsäker breddverksamhet för bordtennis och fotboll, för både tjejer och killar, från tidig barnaålder upp till seniorverksamhet i Kullaviks/Särös upptagningsområde. Samtidigt ha så god kvalitet i verksamheten så att de mest ambitiösa ungdomarna har givits förutsättningar att utvecklas vidare i en elitförberedande verksamhet.

 

Vid frågor, ring gärna:

 

Helena Jordell, styrelsemedlem

0703-97 65 54

 

Peter Berggren, ordförande

0722-43 00 85

Nyheter från våra lag
P 14 år, 27/01 10:21 
P07, 24/01 10:14 
P 14 år, 26/09 08:40 
P11, 20/08 14:57 
P 14 år, 14/08 07:37 
 
Öppna/stängda planer
Ge ditt stöd på Svenska Spel
Stöd till Kullavik IF
Sponsorer till Kullavik IF